Comença la instal·lació de 256 nous contenidors al barri de la Maurina

S'instal·laran un total de 256 unitats de les diferents fraccions de residus, repartits de la següent manera: 44 de vidre; 51 d'orgànica; 44 de paper i cartró, 44 d'envasos i 73 de resta. L'empresa adjudicatària és Entidad Maya S.L. i el pressupost d'adjudicació és de 42.352,42 euros.