L'Ajuntament de Terrassa impulsarà la recerca d'infants desapareguts i la identificació de víctimes de la riuada de 1962

La proposta, que serà elevada al Ple municipal per aconseguir el suport de totes les forces polítiques del Consistori, vol aprofitar l'aniversari per revisar en profunditat les causes, els fets i els efectes de la riuada de 1962, a més de retre homenatge a totes les víctimes.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, afirma que "ha arribat el moment d'afrontar les veritats sobre aquella riuada, fer una investigació històrica en profunditat, oferir un acte institucional d'homenatge a les víctimes i a les seves famílies i reconèixer i abraçar definitivament tot el dolor acumulat al llarg de tantes dècades. Tot això només es pot fer des de la veritat, des de la sensibilitat i des del màxim respecte a totes les víctimes, amb noms propis i anònimes".

La riuada del 25 de setembre de 1962 va deixar una profunda empremta en la memòria col·lectiva de la ciutat i un impacte molt notable pel que fa a víctimes, persones desaparegudes i pèrdues materials, a més dels seus efectes sobre el paisatge de la ciutat i especialment dels barris més propers a les rieres del Palau i de Les Arenes.

Així, una de les primeres accions que es vol iniciar és establir un cens el més exacte possible de víctimes mortals, de persones ferides, de persones desaparegudes i de víctimes no identificades. A dia d'avui, es desconeix amb exactitud la xifra i es considera que cal iniciar una investigació àmplia per definir, amb la màxima certesa possible, les persones que van morir o desaparèixer en aquells dies. En aquest sentit, s'ha previst encarregar un estudi històric al Centre d'Estudis Històrics de Terrassa per recollir els noms i cognoms d'aquestes persones.

Una altre de les accions destacades que es preveuen, és el d'obrir oficialment un procés de recerca dels infants desapareguts després de la riuada. L'entitat "Niños desaparecidos" hi ha estat treballant durant molts anys, amb la recerca de testimonis, de declaracions i de pistes. Ara, el nou objectiu, que comptarà amb la participació i suport de l'Ajuntament, és treballar per determinar quants casos de nens i nenes desaparegudes hi ha i per facilitar a les seves famílies, si així ho desitgen, portar a terme processos de reclamació i d'investigació. Tota la informació recollida es posarà a disposició de les famílies implicades, perquè puguin portar a terme els processos legals si així ho desitgen, amb les autoritats competents, Departament de Justícia de la Generalitat, el Govern espanyol o altres organismes relacionats amb aquesta qüestió.

En aquest sentit, Jordi Ballart ha destacat que "això ho farem emparats per la Llei 16/2020, de 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya, així com per la Llei estatal de Memòria Històrica i per diverses normes legals que constitueixen un marc molt clar i sòlid per emprendre processos d'aquestes característiques" i ha anunciat que "l'Ajuntament de Terrassa s'hi implicarà a fons, no només per complir la llei, sinó per convicció i per estar absolutament al costat de totes les persones i famílies que tinguin algun cas de desaparició d'infants o sospites fundades d'irregularitats de qualsevol tipus".

Igualment, també s'impulsarà un procés d'identificació de víctimes no identificades de la riuada, per part de familiars directes o persones amb interès acreditat. Així, s'ha previst donar accés, garantint la privacitat i demanant la màxima sensibilitat possible, a l'arxiu fotogràfic de víctimes no identificades, a totes aquelles persones que mostrin un interès legítim i demostrable en la identificació de víctimes de les quals se'n va perdre el rastre.

Totes aquestes accions formen part de la voluntat municipal de celebrar un Ple Extraordinari en homenatge i memòria a les víctimes de la riuada de 1962, amb la màxima solemnitat i sensibilitat, el dia 25 de setembre de 2024, al vespre. L'ordre del dia i estructura d'aquesta sessió es treballarà amb tots els Grups Polítics Municipals per aconseguir el màxim de consens possible.

Espai monogràfic

Aquest nou impuls de divulgació i difusió dels fets de 1962 a la ciutat serà recollit en un nou espai monogràfic al web municipal, que serà el primer pas per definir i establir un nou espai temàtic al Museu de Terrassa, a partir de l'any 2025.