L'Ajuntament ha programat una desena d'actuacions a les rieres i torrents de la ciutat fins a finals d'any

Les actuacions de neteja de vegetació contemplen, en general, retirar arbres que poden dificultar el pas de l'aigua, desbrossar i retirar canyes i rissomes a diferents zones com són: el  torrent de la Grípia, en el tram comprès entre els carrers d'Amposta i de Millars; la riera del Palau, a la zona dels Jutjats i, també, al tram de la C-58 fins a la riera de Les Arenes; el torrent del camí vell d'Ullastrell, fins a la carretera C-16; el torrent Mitger, entre la B40 i el camp de  futbol del Poble Nou; i el torrent de Can Guitart, entre la B-40 i fins la carretera de Matadepera.

Pel que fa als residus, s'han programat actuacions per netejar de deixalles un tram de la riera del Palau, comprès entre la C-58 amb la riera de les Arenes, i la zona de sota del pont de Can Boada, que ha requerit la intervenció d'un equip en alçada. En aquests dos punts, ja s'ha actuat i s'han retirat més de 250m³ de deixalles, principalment, plàstics, llaunes de begudes, papers i bosses de plàstic. Un material de rebuig lleuger, però molt voluminós. D'altra banda, també s'ha previst treure els fangs acumulats a la sortida de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Can Guitart i de Can Noguera; retirar terres per evitar desbordaments en un punt del torrent de la Grípia; i recollir  fibrociment a les rieres del Palau, Les Arenes i al torrent Mitger.

Per a la regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, aquestes actuacions són fruit del compromís de l'equip de govern de fer un manteniment adequat de les rieres urbanes i dels torrents. "Hem actuat a diferents punts del terrme municipal perquè les rieres estiguin netes de vegetació i residus. És una línia de treball que mantindrem de cara l'any vinent, perquè és un dels compromisos d'aquest equip de Govern. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA,  treballem i també pressionem perquè programin noves inversions dins del nou pla director".

D'altra banda,  aquest mes finalitzaran els treballs de desbrossada dels diferents trams  urbans de la riera de Les Arenes, en el tram comprès entre l'avinguda de Font i Sagué i la confluència amb la riera del Palau, a la zona del polígon de Can Petit. Pel que fa als treballs que es fan a la riera del Palau, entre el gual que hi ha sota la C-58 i el punt on aquesta s'ajunta amb la riera de les Arenes, la previsió és que finalitzin el gener del 2022.

Reunió de la Taula de Seguiment de Rieres

La neteja de vegetació i residus de les lleres de les rieres urbanes i torrents va ser un dels temes plantejats ahir a la reunió telemàtica de la Taula de Seguiment de les Rieres. En el decurs de la trobada, la regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, i l'equip d'estratègia van explicar a la Comissió de Rieres i a les persones representants dels grups municipals, els projectes i els treballs realitzats. En aquest sentit, es van compartir les actuacions estructurals realitzades en endegaments i reparacions i es va explicar la subvenció europea sol·licitada al programa Next Generation pel que fa al projecte de renaturalització i resiliència de la ciutat.

A la reunió també es va acordar treballar en temes de memòria històrica i, en concret, en un programa per commemorar el 60 aniversari de les riuades del 1962 i en la necessitat de seguir treballant en la redacció del pla director de les rieres de Terrassa i Rubí, que elabora l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. D'altra banda, la Comissió de Rieres va apuntar la necessitat què Terrassa tingui un pla estratègic de rieres

La Taula de Seguiment de Rieres està presidida  per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, i està formada per una persona representant de cada grup municipal; una altra de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT); representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa (que agrupa a les entitats veïnals dels barris per on discorren les rieres de les Arenes i del Palau); i de membres de l'equip d'estratègia de l'Ajuntament de Terrassa.

Aquesta va ser la tercera reunió de la Taula de Seguiment de les Rieres, que es va constituir el desembre de l'any 2020. El seu objectiu és ser un espai de deliberació, estudi, proposició i plantejament d'acords, projectes o actuacions al Govern municipal en relació amb els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes, principalment.