L'Ajuntament inicia la licitació dels treballs per millorar dos trams de la llera urbana de la riera de les Arenes

L'Ajuntament de Terrassa es fa càrrec dels treballs, després que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hagi autoritzat la realització d'aquestes obres, que figuren dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundacions de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs que es faran a la zona del pont de Montserrat serviran per solucionar les erosions i les mobilitzacions de les diverses proteccions d'escullera, prolongant les travesses parcials inferiors i reforçant l'escullera entre travesses. A la zona d'Els Bellots, es repararà una travessa que té problemes d'erosió al seu peu, fent una estructura de blocs d'escullera granítica i també fent recréixer el mur dret de l'endegament en un tram de quasi quaranta metres per minimitzar, d'aquesta manera, la inundabilitat d'aquest marge.

L'Ajuntament considera que aquests treballs són molt necessaris per reduir el risc d'inundació del marge dret en l'àmbit d'Els Bellots i per frenar els processos d'erosió que poden comprometre l'estabilitat de les estructures, com poden ser els murs d'endegament, les travesses o els fonaments dels ponts.

Els 70 km² del terme municipal de Terrassa estan formats per un entramat de rieres i torrents, on destaquen les rieres principals com són les de les Arenes, del Palau i del Gaià. La riera de les Arenes està totalment canalitzada al seu pas per Terrassa. Neix sota el Montcau i segueix un llarg trajecte entre la Serra de l'Obac i la de Sant Llorenç, per entrar al nucli urbà prop del barri de Sant Llorenç i abandonar el terme a l'alçada del barri de les Fonts, on passa a denominar-se riera de Rubí.