Comencen els treballs per desbrossar dos trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes

Els treballs, que estan pressupostats en 36.389,94 euros, s'inicien aquesta setmana i tenen un termini de dos mesos.

La segona de les actuacions previstes, que afecta la riera del Palau, començarà la setmana entrant i s'ubicarà entre el gual sota la C-58 i la riera de les Arenes, en el punt on s'ajunta amb la riera del Palau. En aquest cas, les obres estan pressupostades en 96.790,43 euros, amb un termini d'execució previst de tres mesos. 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) subvenciona fins a un 80% el cost d'aquests treballs de control de la vegetació, que permetran retirar tots aquells elements que obstaculitzen el pas de l'aigua en cas de pluges intenses i garantir, d'aquesta manera, el correcte funcionament hidràulic a les lleres d'aquests trams urbans.

Riera de les Arenes

Concretament, en el tram urbà del nord-est de la ciutat es desbrossaran les espècies vegetals situades al mig de la llera i es retiraran aquells arbres i soques que podrien impedir el flux normal de l'aigua. També es farà el manteniment dels arbres que es troben als marges i que donen estabilitat als murs que la delimiten, i s'eliminaran els canyissars que, com a espècie invasora, són una amenaça per la biodiversitat. Tanmateix, es plantaran els marges espècies arbustives de ribera, per evitar la recolonització de la canya.

Riera del Palau

En aquest tram urbà, situat al sud-est del terme municipal i d'un quilòmetre de longitud, es retirarà la vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua i també es talaran i retiraran soques per impedir l'aparició de rebrots i es conservaran els arbres dels marges que donen estabilitat als murs; s'eliminaran espècies vegetals invasores i es plantaran espècies arbustives als marges de la llera on actualment hi ha canyes per estabilitzar una vegetació de ribera pròpia. Per executar els treballs, s'habilitaran rampes per facilitar l'accés als diferents desnivells de la riera.