L'Ajuntament inicia els treballs per desbrossar els 6 km de longitud de la llera de la riera de Les Arenes

Aquesta desbrossada permetrà recollir també els residus que ara es troben amagats sota la vegetació, unes tasques que han estat encarregades a LaFACT Fupar.

Aquest projecte d'arrencada i trituració de vegetació de la riera de Les Arenes, entre el pont del polígon de Can Petit i la riera del Palau, té un pressupost de 12.118,22 € i el termini d'execució previst és de dos mesos. Aquests treballs han estat comunicats a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), organisme de la Generalitat responsable d'aquestes infraestructures i amb el qual l'Ajuntament manté interlocució permanent per impulsar treballs de col·laboració respecte a les inversions, el manteniment i la neteja de les rieres.

La riera de les Arenes està totalment canalitzada al seu pas per Terrassa. Neix sota el Montcau i segueix un llarg trajecte entre la Serra de l'Obac i la de Sant Llorenç, per entrar al nucli urbà prop del barri de Sant Llorenç i abandonar el terme a l'alçada del barri de les Fonts, on passa a denominar-se riera de Rubí. Amb aquesta actuació, es minimitza el risc d'inundació i es contribueix a frenar el procés d'erosió del terreny en el decurs del seu recorregut urbà.

Constitució de la Taula de Seguiment de Rieres

El dimarts, dia 19 de desembre, es va constituir la primera Taula de Seguiment de les rieres de Terrassa després de la constitució del nou equip de govern i que està presidida per la regidora de Rieres, Patrícia Reche.

Aquesta Taula està formada per una persona representant de cada grup municipal; una altra de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT); representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa (que agrupa a les entitats veïnals dels barris per on discorren les rieres de les Arenes i del Palau); l'Oficina de Rieres, i de membres de l'Equip d'estratègia de l'Ajuntament de Terrassa. Per Reche: «Aquest organisme és important perquè és un espai participatiu, de deliberació, estudi, proposició i plantejament d'acords, projectes o actuacions en relació amb els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes, principalment».

Entre els principals punts de l'ordre del dia que es van tractar en aquesta reunió destaca el pla director de les rieres de Terrassa, el Pla estratègic de naturalització de rieres, les actuacions de millora i desbrossada realitzades a les rieres; la seguretat i el pressupost municipal que es destinarà a rieres el 2024.
Els 70 km² del terme municipal de Terrassa està format per un entramat de rieres i torrents, on destaquen les rieres principals com són les de les Arenes, del Palau i del Gaià.