L'Ajuntament neteja i desbrossa 37.000 m2 del torrent del Sagrament per recuperar la llera i els seus marges

En total, els treballs afecten a una superfície de 37 mil m2 del torrent del Sagrament, que discorre entre la urbanització de la Font de l'Espardenyera i la carretera de Castellar (C-1415). El pressupost de licitació d'aquestes tasques és de 304.134,81 euros i el temps d'execució dels treballs previst és de cinc mesos.

Aquestes actuacions se centren en netejar la zona; enderrocar i retirar tanques i altres construccions existents; realitzar els treballs que permetin la recuperació natural de la llera i els marges del torrent; eliminar les soques; retirar els arbres malmesos i, també, treure la vegetació invasora existent. D'altra banda, la iniciativa també preveu recuperar la Font de les Canyes.

Els treballs que s'efectuen en aquesta zona s'integren dins el projecte de l'Anella Verda, que contempla restaurar la xarxa de rieres i torrents de l'entorn natural per la millora de la connectivitat i el foment de la biodiversitat. 

L'Anella Verda comprèn el 65% del territori de Terrassa, que està situat entre l'entorn urbà i els límits municipals, i que conforma el patrimoni natural pel seu valor.