L'Ajuntament presenta un nou projecte per a la renaturalització de les rieres als fons europeus Next Generation

Aquesta candidatura és la tercera que presenta l'Ajuntament per a la renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres de Terrassa, la primera va ser el 29 de desembre de 2021, i la segona el 15 de març de 2022. En tots dos casos, les resolucions de la Fundación Biodiversidad, de 30 de juny i 9 de setembre de 2022 respectivament, van concloure no atorgar a Terrassa les subvencions sol·licitades.

Per a la regidora de Rieres, Jennifer Ramírez: «La nostra voluntat d'aconseguir trencar amb l'efecte barrera de les rieres és ferma, hem avançat molt en la projecció del projecte de futur i seguirem treballant amb aquest propòsit fins aconseguir els fons necessaris perquè la transformació de les rieres de Terrassa sigui una realitat».

L'objectiu d'aquesta tercera convocatòria de subvencions és el foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana i fluvial, així com a mitigar els riscos d'inundació, incrementant l'estructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus. És dins d'aquests objectius on es situa la proposta de Terrassa per a la renaturalització dels trams urbans de les rieres del Palau i de les Arenes.

Amb el Pla Estratègic es pretén transformar les rieres actuals en una autèntica infraestructura blava-verda. A gran escala, les rieres es convertiran en un gran corredor verd lineal que travessi la ciutat de Nord a Sud, i en els principals connectors biològics entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc Natural de la Serra de Collserola.

L'àmbit del projecte compren, de forma preferent, l'àrea d'actuació del tram urbà de la riera del Palau (de 4,1 km) i l'àrea urbana de la riera de les Arenes (de 7 km), junt amb les seves connexions amb l'entorn periurbà. Els objectius a assolir són:

  • Restauració de la llera de les rieres, tenint en compte els riscos d'inundació.
  • Renaturalització de les lleres, amb increment de la biodiversitat i de la seva permeabilització.
  • Connexió de les rieres amb els espais agroforestals i els recorreguts de l'Anella Verda.
  • Reducció de la impermeabilització en els trams canalitzats de la riera del Palau.
  • Implantació d'espècies autòctones, en les lleres i els seus marges, adaptables a situacions de sequera, que contribueixin a la millora de la qualitat de l'aire i a la reducció de l'illa de calor urbana.
  • Reducció de l'efecte barrera entre barris, amb actuacions de connectivitat transversal per vianants i per a vehicles de mobilitat personal, amb atenció a la perspectiva de gènere.
  • Foment del procés participatiu en els àmbits residencials i productius adjacents a les lleres.

A més, el projecte executiu presentat, que consisteix en l'execució del Projecte d'obres per a la millora de la connectivitat dels barris urbans de les Fonts i de Can Parellada i del Projecte d'adequació de l'accessibilitat de la passarel·la d'accés a l'estació de les Fonts de Terrassa, permetrà disposar d'un primer tram d'aquesta infraestructura verda i blava, garantint la connexió de dos barris de la ciutat i contribuint a la millora de la connectivitat ecològica d'aquest tram de riera.

D'acord amb la planificació prevista en les bases de la subvenció de la Fundación Biodiversidad, totes les actuacions sol·licitades hauran d'estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2025. La resolució d'aquesta nova convocatòria haurà de publicar-se en un termini màxim de sis mesos, a comptar des del 22 de desembre de 2022.