Retirats més de 3.500 quilos de residus de les rieres de Les Arenes, Palau, Rubí i Torrent Mitger

També hi ha ajudat l'acció de l'equip de treball que en els darrers sis mesos (exceptuant el període de confinament) ha treballat en els plans d'ocupació, subvencionats pel SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya), destinats a la neteja de residus a les rieres.

Aquest equip, format per un oficial i tres operaris, ha finalitzat aquesta setmana el seu treball i ha retirat més de 3.500 quilos de residus a les rieres de Les Arenes, Palau, Rubí i Torrent Mitger. Principalment, papers, llaunes de begudes i bosses de plàstic. Un material de rebuig lleuger, però molt voluminós.

D'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de la Generalitat, iniciarà la propera setmana la retirada de vegetació, terres i d'arbres caiguts a la llera de la riera de Gaià, des del pas del camí de Can Font cap a aigües avall, en el marc dels treballs de neteja i manteniment derivats dels danys que va ocasionar el temporal Glòria, que fa afectar Catalunya entre el 20 i el 23 de gener de 2020. Una demanda que, en el seu dia, va ser cursada per l'Ajuntament.

Nou conveni amb l'ACA

El conveni de col·laboració signat digitalment aquest mes entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) permet tirar endavant els treballs tècnics de redacció que permetin minimitzar el risc d'inundació a la riera de Les Arenes, al seu pas pel terme municipal de Terrassa, i evitar així el potencial dany a persones i béns. L'acord, que té una vigència fins al 31 de desembre de 2021, preveu destinar conjuntament 23.000 euros per a la redacció del projecte constructiu.

La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, valora molt positivament «la feina realitzada per la neteja i manteniment de les rieres tan necessària, i, sobre tot, el nou marc d'enteniment amb l'ACA per treballar conjuntament i en la mateixa direcció, de la mà de la Comissió de les Rieres, per assolir nous compromisos per les rieres i torrents de la ciutat de Terrassa i aquest conveni per dignificar aquests espais tan importants i necessaris».

Es tracta de dos projectes. D'una banda, el que contempla millores puntuals de l'endegament, en el punt situat entre els ponts de Sant Llorenç i de Navarra, del qual l'Ajuntament licitarà la seva redacció. De l'altra, la reparació puntual de l'endegament de la riera, aigües amunt de la rotonda dels Bellots. En aquest cas, el Consistori licitarà la redacció d'una memòria valorada que inclourà obres de reparació de la protecció de la travessa existent just aigües amunt de la rotonda dels Bellots, la reparació de l'estabilització de la llera a l'alçada del pont de Montserrat i el recreixement del mur d'endegament del marge dret de la riera davant del sector dels Bellots. Una vegada definides les actuacions previstes se subscriurà un nou conveni per a definir el finançament i l'execució de les obres.

Aquest darrer conveni és fruit de l'acord marc subscrit, on es recollien fer cinc actuacions a les rieres de les Arenes i del Palau. D'aquest conveni original ja s'han executat les tres primeres actuacions i, amb aquest nou acord, es defineix la redacció dels projectes constructius de dues restants.