La Taula de Seguiment de les Rieres presenta les actuacions previstes per al període 2021-22

 A la trobada, conduïda per la regidora de Rieres de l'Ajuntament de Terrassa, Jennifer Ramírez, hi van assistir representants tècnics dels diferents serveis municipals implicats, així com la resta de representants tant de Grups Municipals, com d'entitats veïnals o associacions. 

Per a la regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, aquesta Taula de Seguiment, així com la Comissió de Rieres, «són essencials per a donar a conèixer el compromís d'aquest Govern en treballar per a la minimització del risc de les rieres a la ciutat i per treballar en els projectes de futur, de manera conjunta i coordinada». En aquest sentit, la regidora considera que «estem atenent unes demandes històriques de la Comissió de les rieres, per tal que formin part d'un projecte de reflexió i debat ciutadà pel futur de la ciutat»

En el marc del procés de reflexió i innovació, de treball tècnic i de diàleg constructiu per trobar una fórmula d'integració i transformació de la ciutat al voltant de les rieres,  es va presentar a la Taula l'encàrrec, impulsat des de l'Ajuntament, d'un estudi de dades urbanístiques a l'entorn de les rieres de Palau i de les Arenes. El document analític resultant ha de servir per definir com han de ser les propostes i els projectes previstos a les rieres. Els resultats que se'n derivin d'aquest estudi, així com els d'altres que l'Ajuntament portarà a terme, han de servir de base per a la reflexió per a determinar la millor estratègia a seguir amb les rieres.

En aquest sentit, a més, es va exposar a la Taula un estudi preliminar realitzat per a la possibilitat d'efectuar un cobriment parcial de la riera del Palau en el tram central de Poble Nou, a l'alçada de la carretera de Rellinars. Aquest projecte, és una de les possibilitats previstes, la de cobriments parcials, en la voluntat de l'Equip de Govern, tal com consta al Programa de Govern 2019-23, de treballar per trencar l'efecte barrera de les rieres i que siguin una oportunitat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i que puguin esdevenir en connectors dels barris de la ciutat. 

Altres actuacions 

A la reunió d'ahir, també es va fer la presentació de les millores i actuacions estructurals previstes a les rieres de la ciutat, com ara la redacció del projecte de reparacions puntuals de la riera de les Arenes, aigües amunt d'Els Bellots, que es troba ja en licitació. Així com la relació de les obres previstes del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts, que es preveu executar entre finals d'aquest any i l'inici del vinent. A més, es va explicar que es treballa per licitar i executar obres de  reparació dels murs d'endegament de la riera del Palau i del torrent de Vallaparadís. 

Pel que fa a les actuacions de conservació, a la trobada es va explicar el projecte de retirada de sediments al transvasament de la riera del Palau, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet, o la voluntat de millorar la capacitat hidràulica de la riera de les Arenes, en el tram urbà entre l'avinguda de Font i Sagué i la confluència amb la riera del Palau. Aquesta actuació, pendent d'una subvenció atorgada provisionalment de l'ACA, es considera necessària per vetllar pel manteniment en bones condicions de desguàs de la llera urbana d'aquesta riera, mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera. Amb aquest mateix propòsit, també es treballa per millorar la capacitat hidràulica de la riera de Palau, en tram urbà entre el gual sota la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes. 

Altres actuacions previstes de manteniment, en aquest cas a rieres i torrents no urbans com Vallparadís, torrent Mitger i Carbonelles, són les de retirada de residus i millora d'instal·lacions, que duran a terme el mes de setembre d'aquest any.

Pel que fa a la neteja de les lleres, per aquest any 2021 s'han previst diferents actuacions com l'ampliació de l'equip de manteniment per a la retirada de residus de les rieres. També s'ha previst una prova pilot a la riera de les Arenes, amb la instal·lació de xarxes de captació a la sortida dels sobreeixidors per tal que els residus no acabin a les rieres i es puguin recollir. En aquest sentit, es preveu la instal·lació de 16 detectors d'abocament per instal·lar a diversos punts de desbordament del clavegueram a ambdues rieres. 

En relació als temes de Protecció Civil, a la reunió celebrada ahir es va explicar la  compra i instal·lació d'un pluviòmetre per instal·lar a la capçalera de la riera de les Arenes, que s'acompanyarà a un conveni amb el municipi de Matadepera, per tal de comptar amb dades a temps real en casos de pluges intenses. També es va explicar la posada en funcionament de les  barreres automàtiques al camí dels Horts i al camí de la carena de Mas Bellver, amb sensors, per evitar el pas de vehicles en períodes de baixada de cabal intens en els trams inundables de la riera de Palau. 

Finalment, es va fer un resum de l'estat del  Pla Director de les Rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí, en  redacció des de setembre de 2020 per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per reduir el risc d'inundació.

Què és la Taula de Seguiment de les Rieres?

L'objectiu de la Taula de Seguiment de Rieres és ser un espai de deliberació, estudi, proposició i plantejament d'acords, projectes o actuacions al Govern municipal, en relació amb els trams urbans de les rieres del Palau i de les Arenes, especialment. Presidit per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, aquest organisme està integrat per una persona representant dels grups polítics amb representació municipal (Tot per Terrassa, ERC-Mes, PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa); una altra de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT); representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa (que agrupa a les entitats veïnals dels barris per on discorren les rieres de les Arenes i del Palau) i de membres del nou equip d'estratègia de rieres.

Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic i transversal centralitza i té coneixement de totes les actuacions dels serveis municipals relacionades amb les rieres; analitzarà i treballarà tècnicament les propostes; estudia els projectes de futur, d'acord amb les directrius de l'equip de govern; i manté una relació estable amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Presidit també per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, està integrat per les direccions de Presidència i de les àrees d'Urbanisme i Sostenibilitat i de Serveis Territorials i Seguretat, a més de les direccions de Serveis Jurídics, Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Obres i Manteniment de l'Espai Públic. També s'inclou a Protecció Civil, a la direcció de programes de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat i la tècnica de programes del servei de Medi Ambient, assignada a l'Oficina Tècnica de Rieres.