L'Ajuntament reforça el programa de neteja i desbrossada dels espais naturals

Aquests treballs es realitzen, especialment, en punts d'abocaments ja detectats on es recullen tota mena de deixalles abandonades fruit dels comportaments incívics per separar-les de manera selectiva i, posteriorment, traslladar-les a  les deixalleries o a les plantes de tractament corresponent. Els residus que habitualment s'acostumen a abandonar en aquests punts són restes d'obra, voluminosos (mobles, electrodomèstics), envasos, plàstics, fustes, cartons i papers.

La recollida de deixalles als espais naturals és una de les tasques que ja es realitza, de forma habitual, dins el contracte de manteniment de l'entorn natural, que també s'inclou  la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal; de les fonts naturals i dels arbres catalogats, com també dels espais de lleure i les àrees de descans, dels torrents i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), entre d'altres. Anualment, l'Ajuntament destina prop de 210.000 euros a aquests treballs.

Aquest reforç de personal permetrà estendre l'àmbit d'actuació en els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes, i també en el torrent Mitger. Els 70 km² del terme municipal de Terrassa estan formats per una xarxa densa de torrents i rieres.