Dia Internacional de la Mastocitosi

Llaç morat, símbol per donar a conèixer les patologies mastocitàries

La mastocitosi és un grup de malalties rares, és a dir, les pateixen menys d'una persona de cada dues mil. El seu nom prové dels mastòcits, cèl·lules que s'originen en la medul·la òssia que passen a altres teixits i participen en processos al·lèrgics, d'inflamació i també influeixen en les defenses de l'organisme. La causa per la qual sorgeix la mastocitosi és per un augment anormal del nombre de mastòcits en diverses zones del cos.

La pell és l'òrgan que amb més freqüència està afectat per la malaltia, presentant-se amb lesions cutànies de color vermell - violaci. Altres òrgans que també poden estar implicats són la medul·la òssia, els ossos, el fetge, la melsa i el tracte gastrointestinal. Cal assenyalar que no es tracta d'una malaltia contagiosa, i que, amb l'excepció d'un petit nombre de casos, tampoc és hereditària.

Les manifestacions clíniques són múltiples i varien d'un pacient a un altre, així es pot produir pruïja, envermelliment facial, malestar general, butllofes, dolor abdominal, diarrea, dificultat de concentració, malabsorció, osteoporosi, anafilaxis, entre d'altres problemes.