Presentació del Programa de Prescripció Social i Salut a les entitats dels districtes 1 i 4

En aquesta reunió es trobaran totes aquelles entitats dels districtes 1 i 4 que han estat considerades un actiu en salut. 

Veieu sobre prescripció social.