Dia Mundial de les Cures Pal·liatives

Què són les cures pal·liatives?

Les cures pal·liatives són les cures de les persones amb malalties que no poden curar-se, alleugerint el patiment i recolzant-les en temps difícils

El control del dolor i dels símptomes més el recolzament psicosocial són les cures pal·liatives. 

Per què necessitem de les cures pal·liatives?

Per ajudar la gent que pateix de: 

  • Càncer 
  • VIH 
  • Malalties neurològiques progressives 
  • Falla renal severa 
  • Aturada cardíaca
  • Malalties de pulmó a l'etapa final
  • Malalties neurològiques progressives
  • Altres malalties que limitin la vida

Cal fer una crida al govern i al ministeri de salut perquè facin polítiques que promoguin les cures pal·liatives, assegurin les medicines necessàries i hi hagi formació disponible. Aquest procés d'informació i el que provoca en la gent se li diu promoció. Per donar veu a les cures pal·liatives per a tothom commemorem aquest dia mundial amb les il·luminacions i la presència de l'Associació Arte Paliativo a la Botiga Solidària de Salut de l'Ajuntament de Terrassa. Arte Paliativo treballa a través de l'art les cures pal·liatives. Té diversos projectes i la producció artesanal que es fa està a disposició de la ciutadania a la Botiga Solidària de Salut.