Dia Mundial del Lupus

Monument de la Dona, s'il·lumina de lila el Dia Mundial del LupusS'il·lumina el consistori al Raval de Montserrat i el Monument a la Dona treballadora a la plaça de la Dona pel Lupus, una malaltia crònica i autoimmune per la qual, avui dia, no hi ha cura. 

El sistema immunitari de les persones malaltes amb lupus identifica erròniament que les cèl·lules del propi organisme són estranyes i les ataca produint anticossos. Això pot arribar a produir danys a òrgans i teixits sans com la pell, les articulacions, el ronyó, el cor, els pulmons o el cervell.

Aquesta malaltia, d'origen encara desconegut, és sistèmica; és a dir, pot veure's afectat qualsevol òrgan del cos. A més, els seus símptomes varien considerablement entre les persones que el pateixen, dificultant el seu diagnòstic.

El Lupus cursa en forma de brots, durant els quals es pot patir, entre altres símptomes: dolors musculars i articulars, pèrdua de pes, febre, cansament, taques a la pell després d'exposició al sol, etc.

Les afectacions més freqüents són les renals, cardíaques, pulmonars, articulars, neurològiques i cutànies.

Imatge del dia mundial del lupusFins fa pocs anys, el lupus era considerada una malaltia exòtica, i a dia d'avui es tracta d'una malaltia de diagnòstic relativament freqüent. Això és degut a la proliferació i estandardització de diverses proves diagnòstiques de tipus immunològic i a que es poden diagnosticar molts casos amb poques manifestacions clíniques que temps enrere haguessin passat desapercebudes.

A l'únic estudi efectuat a Espanya, a Astúries, la incidència va ser de 2,15/100.000 habitants i any. A Astúries, la prevalença es va estimar en 34,1/100.000 habitants.

Hi ha diferències en incidències i prevalences entre els estudis realitzats en diferents llocs del món i  poden ser degudes a motius com els criteris d'inclusió emprats, la diferent morbimortalitat per causes socioeconòmiques i les diferències reals per raons genètiques o mediambientals.