Dia Mundial de l'Al·lèrgia

El 8 de juliol, Dia Mundial de l'Al·lèrgia, s'il·lumina de blau per focalitzar que l'al·lèrgia als aliments és un problema de salut pública. 

L'al·lèrgia es produeix quan una persona reacciona amb símptomes al contacte, la ingestió o la inhalació de les proteïnes d'un aliment o del làtex per un problema immunològic. 

L'únic tractament actual de l'al·lèrgia és evitar la ingestió i el contacte amb els aliments que contenen l'al·lergen (que provoca l'al·lèrgia) mitjançant una dieta d'exclusió estricta. 

És primordial un bon etiquetatge dels productes alimentaris, cosmètics, medicaments o productes manipulats: guix, coles, plastilina etc... I demanar informació si fos necessari al mateix proveïdor, de l'existència o no en els seus ingredients de l'al·lergen en qüestió, ja que pot estar ocult en la composició com a element secundari (emulsionant, clarificador, colorant, etc...) i en petites quantitats. 

És molt recomanable que la persona amb al·lèrgia porti en un braçalet, polsera o xapa identificativa, amb lletra clara i ben visible, la seva qualitat de persona amb al·lèrgia i a quin aliment en concret ho és. 

Les persones amb al·lèrgia solen crear en excés defenses (anticossos) contra aquesta substància al·lergen: la immunoglobulina E (IgE). 

L'al·lèrgia a aliments per anticossos IgE  és la que pot provocar les reaccions immediates més greus, anafilaxi generalment en menys d'1 o 2 hores, capaces de posar en risc la vida, fins i tot amb quantitats mínimes de l'aliment. 

Els símptomes o manifestacions clíniques de l'al·lèrgia poden ser lleus o moderades: erupcions, urticària, inflamació, picor, llagrimeig, envermelliment ocular, irritació nasal, tos, dolor abdominal, diarrea, vòmits, sang en femta. I poden ser greus: dificultat respiratòria, asma, hipotensió, opressió toràcica, palpitacions o mareig.  

La situació de més gravetat és l'anafilaxi, amb afectació cardiovascular i risc de mort imminent. S'ha de tenir en compte que són morts evitables però és imprescindible un diagnòstic adequat que permeti adoptar les mesures de prevenció necessàries i un tractament primerenc a la simptomatologia d'alarma. 

La majoria de les reaccions anafilàctiques greus per aliments afecten en edat adolescent i a persones adultes joves i està augmentant la incidència en infants.