Dia Europeu de la Distonia

La distonia és un conjunt de malalties neurològiques, les manifestacions físiques de les quals consisteixen en contraccions sostingudes de músculs en una o més parts del cos. Les contraccions dels músculs son degudes a disfuncions del sistema nerviós central. La distonia és una malaltia força rara que ocasiona moviments i postures anormals.

Sovint costa trobar que el metge o la metgessa tinguin suficient coneixement i experiència per fer un diagnòstic correcte de distonia. Davant de la sospita de patir aquesta malaltia estaria bé consultar  un neuròleg o una neuròloga amb experiència en desordres del moviment.

S'està investigant molt sobre distonia. Els principals avenços de l'última dècada han estat possibles gràcies a invertir-hi diners amb científics i científiques que han investigat la malaltia. Es preveu que una inversió similar de temps i diners en els propers anys conduirà a la cura de la distonia o a alguna cosa que s'hi aproximi.

Per a la investigació científica també calen cervells d'individus que hagin patit distonia. No n'hi ha gaires disponibles. La donació de cervells amb distonia es fa al Banc de Teixits per a investigacions neurològiques.

En aquest enllaç trobareu una persona que pateix 4 distonies i que ha volgut deixar el seu testimoni, la Manuela.