Dia Internacional del Dèficit Múltiple de Sulfatasa - MSD

A la posta del sol s'il·luminen l'Ajuntament de Terrassa i el Monument de la Dona treballadora per donar llum a una malaltia que afecta a 1 nen o nena de cada 500 000. S'estima que afecta a uns 15.000 infants a tot el món.

Cal investigació per al desenvolupament de teràpies i cal trobar la cura a aquesta malaltia que té un fort impacte en la mainada afectada i una esperança de vida d'uns 13 anys.

La Fundació MSD ens fa un manifest en honor als infants afectats i per a la sensibilització de tothom.