Dia Mundial de les Malalties Minoritàries

El 29 de febrer, a la posta del sol, s'il·luminen elements emblemàtics de tot el món amb els colors que simbolitzen les malalties minoritàries. A Terrassa, la façana del consistori i el Monument de la Dona.

En el món hi ha unes 7.000 malalties minoritàries, moltes d'elles afecten des de nadó o infant i al voltant del 80% són d'origen genètic. Són malalties greus, amenaçadores de la vida o que debiliten de manera crònica. Sovint afecten diversos òrgans i funcions, la qual cosa requereix intervencions complexes i multidisciplinàries. A Terrassa n'hi ha unes quantes que afecten la ciutadania. Vegeu:

 • Acondroplàsia
 • Atròfia cortical posterior
 • Atròfia muscular espinal
 • Càncer de mama masculí
 • Càncer de mama metastàtic
 • Càncer infantil
 • Cardiopaties congènites
 • Dèficit múltiple de sulfatasa 
 • Displàsia geleofísica
 • Distonia
 • Distròfia muscular de Becker
 • Distròfia muscular de Duchenne
 • Esclerosi Lateral Amiotròfica 
 • Ependimoma
 • Hipertensió intracranial idiopàtica
 • Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans
 • Huntington
 • Immunodeficiències primàries
 • Leucèmia infantil
 • Mastocitosi
 • Neurofibromatosi
 • Retinoblastoma
 • Síndrome 22q11
 • Síndrome de Dravet
 • Síndrome de Gillespie
 • Síndrome de Phelan McDermid
 • Síndrome de Sanfilippo
 • Síndrome de Touret
 • Síndrome del Trencanous
 • Síndrome Schaaf-Yang
 • Síndromes compressives vasculars

La invisibilitat i la manca de conscienciació social són una dificultat per trobar la cura d'aquestes malalties que no es reconeixen socialment. El que és invisible no existeix i en aquesta diada, la de les malalties minoritàries (les anomenem així perquè son poc freqüents), les fem visibles perquè existeixen i requereixen de moltes accions:

- detecció precoç

- millora de tractaments

- suport a les persones afectades i família

- posicionar aquestes malalties com a una prioritat social i sanitària

- i MOLTA investigació per curar-les

Si patiu una malaltia minoritària que no s'ha anomenat ho podeu comunicar a: [email protected]

Que la recerca no s'aturi!