Dia Internacional de la Prematuritat

Els nadons prematurs presenten retards maduratius en general, de caràcter orgànic i funcionals, que fa que molts pares o mares hagin de deixar de treballar durant els primers anys de vida de la seva filla o fill per cuidar-lo i propiciar un procés maduratiu. De fet, la prematuritat extrema és equiparada a una malaltia greu o càncer. Cal molta recerca per continuar investigant. Sobretot com tractar la prematuritat de forma integral.

L'associació Som Prematurs de Catalunya regalarà una canastreta a cada família ingressada a la unitat neonatal ⬇

Durant la diada es presentarà la "Guia de l'arribada a casa" dels nadons prematurs ⬇