I-Sex-Jove - Nova exposició!!

La salut sexual és un dret humà fonamental  que implica la capacitat de tenir relacions sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència.

La salut sexual requereix una atenció integral i de qualitat, que garanteixi l'accés a la informació, l'educació i els serveis adequats a les necessitats de cada persona.

L'etapa de l'adolescència i la joventut es caracteritza per ser un moment vital en què es produeixen grans canvis físics, psicològics i socials. És una època d'oportunitats, d'experimentació i alhora de riscos. Cal atendre'ls amb educació afectivosexual.

Els centres d'educació formal i no formal poden demanar l'exposició I-Sex-Jove a: [email protected]