Espai Solidari de Salut

Si aquest Nadal hem de fer detalls per l'amiga o amic invisible, algun obsequi, un regal per algú de l'entorn social o familiar es pot fer en clau salut.

En clau salut s'obtenen recursos que serveixen per accelerar la investigació. Si hi ha investigació hi ha avenços i com més avenços menys despesa sanitària i un valor fonamental: la igualtat en salut. 

Qualsevol persona, avui o en el futur, pot contraure una malaltia que pot tenir cura en funció del la investigació científica que hi hagi hagut.

Aquest Nadal també podem fer un consum solidari i conscient.

Regalem salut!