Ban anual de prevenció d'incendis forestals

L'alcalde de Terrassa ha dictat el ban anual de prevenció d'incendis forestals

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat el ban anual de prevenció d'incendis forestals als boscos del terme municipal, que contempla actuacions generals per a tot l'any i actuacions concretes per al període de risc establert per la legislació i comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. 

Més informació

Més informació