Recorda: a Terrassa, la prohibició de crema de restes vegetals és durant tot l'any

El passat 15 d'octubre va finalitzar el període de prohibició dictat per la Generalitat de Catalunya d'encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i de barbacoes de qualsevol mena o similars a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Malgrat això cal recordar que l'alcalde de Terrassa en data 4 de febrer de 2015 va aprovar la prohibició de crema de restes vegetals en tot el terme municipal de Terrassa de manera permanent, per tal de preservar els ecosistemes de l'Anella Verda i reduir el risc d'incendi forestal.

Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de les restes.

Més informació