13,3% ha crescut el preu de venda de l'habitatge a Terrassa en el darrer any

L'any 2017 es tanca amb un preu mitjà de venda de l'habitatge a Terrassa de 1.668,0 €/m2, el que suposa un increment del 1,1% en relació al preu de venda mitjà que existia a la ciutat en acabar l'anterior trimestre (1.649,4 €/m2) i d'un 13,3% per sobre del que hi havia ara fa just un any (1.471,9 €/m2).

A la zona central de Terrassa, el preu mitja de venda s'acaba enfilant fins els 2.119,2 €/m2 (un 27,1% per sobre del preu mitjà de venda a la ciutat). Circumdant aquesta zona, el diferencial de preu es situa entre el 10 i el 20% en els barris del Segle XX (16,6%), Ca n'Aurell (15,7%), i l'àmbit dels barris de l'Antic Poble de Sant Pere, el Cementiri Vell, Escoles – Plaça Catalunya, i Vallparadís (el 13,2%). Diferencial que també trobem al nord de la ciutat, als barris de Can Roca i Poble Nou – Zona Esportiva (el 14,1%).

A l'altre extrem, és en els àmbits del barri de Ca n'Anglada (1.131 €/m2, un -32,2% per sota del preu mitjà terrassenc), i del Pla del bon Aire, Can Tussell i Sant Llorenç (1.300,6 €/m2, un -22%), on trobem el preu mitjà de venda més baix.

Pel que fa al preu del lloguer, aquest es situa en aquest quart trimestre de 2017 en els 8,77 €/m2, una xifra que suposa un increment del 3,4% en relació al preu mitjà que hi havia a la ciutat en el tercer trimestre de l'any (era de 8,48 €/m2) i del 8,92% en relació al que hi havia en acabar l'any anterior (8,05 €/m2).