Continua incrementant-se el preu de l'habitatge a la ciutat

En finalitzar el primer trimestre de 2018, el preu de venda de l'habitatge de segona mà ofertat es situa a Terrassa en els 1.735,5€, el que suposa un increment del 1,5% en relació al mes de febrer, del 4,1% si tenim en compte el preu de venda que hi havia en acabar l'any 2017, i del 13,3% si prenem en consideració el preu de venda existent ara fa un any.

En l'àmbit central és on trobem els preus de venda més elevats, amb valors que s'acaben enfilant fins els 2.134,3 €/m2 en el barri del Centre (un 23,8% per damunt del preu mitjà existent en el conjunt de la ciutat) o els 2.083,1 €/m2 al Segle XX (un 20% per sobre del preu mig). En allunyar-nos del centre aquest diferencial de preu es modera gradualment i es situa entre el 10 i el 20% per damunt del preu mitjà terrassenc en els barris de Sant Pere i del Torrent d'en Pere Parres (1.944,2 €/m2), Ca n'Aurell (1.938,2 €/m2) o a llevant en el conjunt dels barris de l'Antic Poble de Sant Pere, el Cementiri Vell, l'Escola Industrial i Vallparadís (1.919,7 €/m2). Més lluny encara, més enllà de l'Avinguda Abat Marcet i l'Avinguda de Josep Tarradellas, ja cau a valors inferiors al 10%, com a Can Roca, Poble Nou i Zona Esportiva (1.873,5 €/m2), a Can Boada (1.797,4€/m2), o a l'extrem oriental de la ciutat el barri de Torre-sana (1.898,8 €/m2).

Pel que fa al lloguer, la renda mitjana mensual ofertada a la ciutat es situa en els 755,4€. L'índex es situa en els 8,93 €/m2, el que suposa un increment del 1,8% en relació al valor amb el qual qual es tancava l'any 2017 i del 6,1% en relació a l'existent ara fa un any.