El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa supera els 2.000 €/m2

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa se situa, en acabar 2022, a 2.022,8 €/m2. A l'àmbit central de la ciutat, i en la seva prolongació cap al nord i el sud, el diferencial de preu supera el 10% i pot superar el 22% (a Ca n'Aurell, Sant Pere i el Torrent d'en Pedro Parres ). En termes generals, la distància a aquest àmbit central comportarà un descens gradual en el preu que pot assolir el -27,5% a l'àmbit central de l'eix de la riera de les Arenes (al barri de Ca n'Anglada).

 

Amb 2.022,8 €/m2, l'any es tanca amb el preu mitjà de venda de l'habitatge usat més elevat dels darrers set anys, superant per primera vegada des del gener del 2016 els 2.000 €/m2. El creixement del 2,22% en relació amb el preu mitjà de venda de setembre és, alhora, l'increment trimestral de preu més elevat dels darrers dos anys i suposa l'encadenament de quatre trimestres consecutius a l'alça. L'increment anual és del 4%, el tercer més important des de la sacsejada al mercat de l'habitatge que va suposar l'esclat de la pandèmia el març del 2020.

El preu ofert de l'habitatge usat de lloguer se situa en finalitzar aquest desembre passat als 10,86 €/m2. Tot i això, en el cas de l'habitatge de lloguer, és difícil trobar un patró evident en la distribució de preus sobre la trama urbana, tal com passa amb l'habitatge en venda associat a la centralitat ia l'accessibilitat. A més, l'escassetat d'oferta existent en algunes zones dificulta dotar de consistència alguns dels preus mitjans obtinguts.

 

Els 10,86 €/m2 representen un creixement trimestral de l'1,6%, enllaçant-se tres trimestres consecutius d'ascens, i un increment anual del 3,1%, el menor des del març del 2021, cosa que il·lustraria la moderació en què semblaria haver pogut entrar aquest segment del mercat de la vivenda. Tot i això, aquests 10,86 €/m2 assolits en tancar 2022 representen el preu mitjà ofert de l'habitatge en règim de lloguer més elevat d'una sèrie de dades que s'inicia el gener de 2016.