S'inicia el treball de camp de l'Enquesta dels Serveis Públics a Terrassa 2018

El projecte té com a objectiu conèixer la opinió de la ciutadania terrassenca en relació a diferents aspectes de la ciutat, i vol ser una eina per a l'avaluació de la gestió municipal.

El treball de camp és executat per l'empresa MDK Investigació de Mercats i consisteix en la realització de 1.100 enquestes telefòniques a persones empadronades a Terrassa majors de 18 anys.

Prèviament a l'inici dels treballs, l'empresa MDK Investigació de Mercats ha procedit a la formació del personal encarregat de dur a terme l'enquesta (en la imatge). Aquesta formació s'ha dut a terme al call center que l'empresa té localitzat al carrer Diputació de la ciutat Barcelona i ha comptat amb la supervisió del Servei d'Estudis i Observatori de l'Ajuntament de Terrassa.

Formació per al treball de camp de l'Enquesta dels Serveis Públics a Terrassa 2018