Aprovació de les xifres de població 01/01/2017.

La dada, que incorpora els moviments que van tenir lloc a l'exercici 2016, apunta un canvi de tendència respecte dels anys anteriors, amb un increment de 1.307 habitants.

Entre les causes que poden explicar el canvi de tendència, després d'anys d'estabilització de la xifra, caldria destacar:

  • Lleugera recuperació econòmica després de la crisi.
  • Disponibilitat d'oferta d'habitatge.
  • Bones comunicacions i serveis.
  • Gentrificació de població procedent de l'Àrea Metropolitana i en especial de la ciutat de Barcelona.

Si s'analitza en perspectiva, el ritme de creixement de Terrassa és marcadament superior al dels municipis de l'entorn, amb un increment del 26% de la població des de l'any 2000.

Per aquest mateix període el Vallès Occidental ha tingut un creixement del (27 %) i el conjunt de Catalunya del (21 %).