Lleuger descens en el preu de venda de l'habitatge ofertat

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa es situa en els 2.071,0 €/m2. En l'àmbit central de la ciutat, i en la seva extensió cap al nord i el sud, el diferencial de preu supera el 10% i pot arribar a superar el 20% (al Centre i a Ca n'Aurell, o es queda a tocar d'aquest llindar al Segle XX). En termes generals, la distància a aquest àmbit central comportarà un descens gradual en el preu que assoleix el - 30,7% en l'àmbit central de l'eix de la riera de les Arenes (Ca n'Anglada).

Després de tocar sostre en el trimestre passat (2.076,5 €/m2), en aquest segon trimestre de l'any s'experimenta un lleuger descens en el preu de venda de l'habitatge ofertat (del -0,3%). Així, la tendència a l'ascens que s'albirava en el trimestre anterior, després de dos trimestres consecutius de pujada (un ascens acumulat del 4,9% en 6 mesos), s'hauria aturat de nou. Anualment però, es continuaria mantenint una evolució positiva del mercat, amb una pujada del 3,8% en relació al segon trimestre de 2022. 

El preu ofertat de l'habitatge usat en lloguer es situa en els 10,44 €/m2. En el cas de l'habitatge en lloguer però, resulta difícil trobar un patró evident en la distribució de preus damunt la trama urbana, tal i com passa amb l'habitatge en venda associat a la centralitat i a l'accessibilitat. A més, l'escassetat d'oferta existent en algunes zones dificulta dotar de consistència alguns dels preus mitjans obtinguts: al Centre i a Can'Aurell s'hi aglutina un terç de'oferta identificada. 

Pel que fa al mercat del lloguer, la baixada en el preu de l'habitatge ofertat és més acusada (del -3,4% trimestral). Un descens que suposa la segona baixada trimestral més significativa de tota la sèrie de dades que abasta des de finals de 2016. Aquesta evolució trimestral significa un descens anual del -1,3% en relació al preu mitjà ofertat en acabar el mes de juny de 2022. En aquest cas, des de 2016, és el segon trimestre en el qual es produeix una evolució anual negativa en l'índex: al setembre de 2019, el comportament del mercat de lloguer suposà una baixada anual del preu que també es situà en el -1,3%.