Laboratori territorial i ambiental de la UAB a Terrassa

El passat 28 de març, l'Ajuntament de Terrassa, concretament l'Àrea d'Estructura i Atenció Ciutadana, va organitzar una jornada sobre Territori, Demografia i Equipaments de Terrassa adreçada a l'alumnat del "Laboratori territorial i ambiental" del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la UAB al Centre Cívic Montserrat Roig. 

Aquest acte s'emmarca dins de la col·laboració entre la UAB i l'Ajuntament de Terrassa per a la realització de la diagnosi del Pla Director d'Equipaments i Espais Municipals de Terrassa. 

El Regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, el Sr. Josep Forn, va donar la benvinguda fent enfàsi en la importància dels estudis en geografia i la recerca universitària per afrontar els reptes actuals de ciutat. 

En Joan Marsal, Cap de la Secció del Servei de Sistemes d'Informació Territorial i Població de l'Ajuntament de Terrassa, va tractar sobre la importància del Padró i el seu funcionament com a eina base per al planejament territorial i l'anàlisi de les projeccions demogràfiques de la ciutat.

Na Sònia Moreno, Tècnica del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa, va presentar l'Informe anual sobre projeccions demogràfiques Terrassa-Horitzó 2033, destacant els principals resultats: una clara tendència al creixement de la població- fins arribar a la xifra de 250.000 habitants-, l'envelliment i sobreenvelliment i alhora l'arribada de gent nova a la ciutat en edat activa. Aspectes que caldran tenir en compte per a la presa de decisions de les polítiques públiques i la gestió sobre la necessitat futura d'equipaments. 

Finalment, la jornada es va tancar amb la realització d'un recorregut a peu pel Districte 2 de la ciutat visitant el Centre Cívic de Montserrat Roig, el barri de Can Anglada, la zona d'esponjament d'habitatges i la part Est del districte: els barris de Torre-Sana, Vilardell i Montserrat.