Pla de Millora Urbana de l'antiga fàbrica AEG

En aquests moments, les tasques se centren en  el polígon d'actuació ubicat entre el carrer de les Cosidores, el carrer del Periodista Grané, l'avinguda de Jaume I i la carretera de Castellar. A l'estiu es realitzarà la urbanització del carrer Motors i per últim, està prevista la urbanització de la resta de carrers, una fase que resta condicionada a les obres de canalització elèctrica per part de la companyia privada. 

.