Endesa continua els treballs de retirada de cablejat aeri a Terrassa

En aquests trams de carrer els treballs consisteixen a retirar part del cablejat aeri, que se substitueix per un cable trenat que es grapa a les façanes; suprimir les cadiretes de suport i, com en el cas dels carrers de Bilbao i de Guipúscoa, els pals de fusta que hi ha a les voreres. D'aquesta manera, s'allibera l'espai visual de la zona, s'adeqüen les escomeses actuals i garantir, així, el subministrament elèctric. Els treballs per retirar el cablejat aeri continuaran als barris de Ca n'Aurell,  Sant Pere, Can Boada Casc Antic, Sant Pere Nord i torrent d'en Pere Parres, ja que les actuacions de futur afectaran tram dels carrers del Pare Llaurador, Llibertat, Viladecavalls, Tarragona, Marquès de Comillas i Ponent.

Les línies elèctriques i telefòniques de Terrassa pengen, bona part d'elles, de les façanes dels edificis, de pals o de fanals. L'Ajuntament treballa perquè, progressivament, s'elimini el cablejat aeri que afecta els edificis i l'espai públic, ja que és una manera de reduir els potencials perills que comporta la saturació del cablejat, de garantir la seguretat, de millorar l'estètica visual i de prevenir talls de subministrament causats per inclemències meteorològiques o altres incidents.

L'Ajuntament va acordar amb Endesa, en les reunions periòdiques de la Taula Tècnica, substituir progressivament els encreuaments del cablejat aeri i els seus suports per millorar la qualitat i fiabilitat del subministrament i augmentar, així, l'eficiència energètica. Des de l'any 2019 fins ara s'han retirat aproximadament deu suports elèctrics. La inversió realitzada per la companyia elèctrica a Terrassa des del 2022 ha estat superior als 52.000 euros.