El projecte Agència de col·locació té per objectiu la realització d'accions d'intermediació laboral dirigides a un col·lectiu determinat.

El col·lectiu a qui van adreçades aquestes accions és:

Persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació derivades pel Servei d'Ocupació de Catalunya a les agències beneficiàries que en el moment de la derivació a l'agència de col·locació pertanyin a algun dels col·lectius següents:

a) Persones majors de 45 anys que portin més de 6 mesos inscrites ininterrompudament com a aturades.

b) Persones majors de 30 i menors de 45 anys que portin més de 18 mesos inscrites ininterrompudament com a persones aturades.

c) Persones menors de 25 anys que portin un mínim de 12 mesos inscrites com a aturades amb dèficits estructurals i amb especials dificultats.

En el projecte d'agència de col·locació, es realitzaran accions d'intermediació que portaran a terme les agències en el marc d'aquesta convocatòria:

Accions relacionades amb la valoració dels perfils professional, aptituds i coneixements i la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
Accions d'intermediació que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques facilitar a les empreses les persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
Accions de seguiments de candidatures i preparació de les entrevistes laborals
Accions de captacions d'ofertes i inserció laboral.

Publica una oferta de treball

Inscriu-te com a la borsa de treball