En el procés de desenvolupament de l'Agenda 21 a Terrassa es va presentar a finals de 1998 l'Auditoria Ambiental de Terrassa. El 30 d'abril de 1999 l'Ajuntament de Terrassa aprova el document "Estratègia cap a la sostenibilitat: l'Agenda 21 de Terrassa".

Aquest document defineix el marc estratègic on s'ha d'inscriure el procés cap a la sostenibilitat de la ciutat de Terrassa. En ell s'estableixen cinc grans àmbits de treball amb els seus corresponents objectius:

  • La gestió cap al desenvolupament sostenible
  • La conservació dels sistemes naturals i la millora del seu contacte amb la ciutat
  • La millora de la qualitat ambiental de Terrassa
  • L'ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà
  • La informació, l'educació ambiental i la corresponsabilització de les persones

Aquests àmbits de treball es troben desenvolupats en el Pla d'Acció Ambiental de Terrassa que ja va ser aprovat en Ple Municipal l'abril de 2002.

Per debatre el Pla d'Acció Ambiental es constitueix el Fòrum Ambiental de Terrassa que ha de permetre reflexionar i corresponsabilitzar els sectors socials, econòmics i de l'administració per assolir el màxim consens possible.