El Servei d'Ajuda a Domicili és el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social.

El servei va dirigit a persones amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal.  En els serveis d'Atenció Domiciliària s'inclouen el Servei d'Ajut a Domicili, el Servei de Teleassistència i el Servei d'Àpats a Domicili.

Més informació d'ajuda domiciliària