Us presentem els diferents canals que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania per tal que aquesta s'hi posi en contacte:

Fer tràmits i gestions

  • L'Ajuntament recomana evitar fer tràmits de forma presencial. La Seu Electrònica és el canal preferent per a realitzar tots els tràmits necessaris a l'Ajuntament de Terrassa i ofereix servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Trucant gratuïtament al 010 (93 739 70 31 si es truca de fora de Terrassa)
  • Presencialment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana. Els canals per sol·licitar cita són:

 

Presentar consultes, suggeriments o queixes

 

Comunicar incidències a la via pública

 

Comunicar conductes que puguin ser contràries a l'ètica i la integritat institucional


Presentar una queixa quan es consideri que s'ha patit un greuge per l'actuació o manca d'actuació de l'Ajuntament de Terrassa o dels organismes i empreses que en depenen