El Centre té un caràcter assistencial i socieducatiu per a persones sense llar que requereixen acolliment i suport,així com per a aquelles persones que, per situacions d'emergència, es troben en la necessitat d'abandonar el seu domicili de forma temporal.
La derivació de les persones en situacions d'emergència es farà sinó hi ha altres recursos més adequats i disponibles a la ciutat. Entenent per situació d'emergència aquella situació provocada per riscos naturals o tecnològics (nevades,onades de fred/calor, inundacions, fuites de gas o similars

El Centre d'Acollida ofereix com a prestacions bàsiques:

  • Acolliment i allotjament per a persones sense sostre
  • Acolliment i allotjament per a persones i grups afectats per una situació d'emergència

Altres prestacions bàsiques derivades de l'acolliment

  • Atenció socioeducativa:individual i grupal
  • Higiene
  • Rober
  • Bugaderia
  • Consigna