La transició energètica s'està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l'argument suficient per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones.

Un dels aspectes rellevants de la transició energètica és el model de generació i distribució de l'energia elèctrica. El món local ha patit la coacció de les empreses distribuïdores, són contínues les queixes per la manca d'informació i atenció als usuaris, i pels dèficits de la xarxa.

Els municipis no podem ser mers espectadors del sistema elèctric. Volem participar en el procés de transició.Volem que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit el dret social a l'accés a l'energia, on no hi hagi pobressa energètica, on la ciutadania i les empreses puguin, lliure i fàcilment, generar la seva pròpia energia verda i compartir-la amb els seus veïs, on les xarxes de distribució no estiguin exclusivament en mans d'empreses. Volem intervenir en la seva regulació i modernització. Volem democratitzar l'energia. 

Per això,  un total de 74 municipis i 4 entitats ens hem constituït, el dia 23 de febrer de 2021, en Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

 

 1. Procés de constitució
 2. Per què una associació de municipis i entitats?
 3. Finalitat de l'AMEP
 4. Que cal fer per adherir-se?
 5. Quotes econòmiques
 6. Funcionament de l'Associació
 7. Pla d'actuació 2021
 8. Logotip de l'AMEP
 9. Contacte
 10. Més informació i documentació
 11. Noves tarifes elèctriques.Novetats i consells per pagar menys

 

 Procés de constitució

Aquesta iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de subministrament i mancances en el servei de distribució. De seguida es trasllada en l'àmbit urbà també pels problemes de manteniment de la xarxa, i sobretot, per la necessitat d'intervenir en la regulació de la generació, distribució i autoconsum d'energia renovable en l'àmbit de les comunitats locals: els ajuntaments, les empreses, les entitats i la ciutadania.  Alhora, és coincident amb el corrent cívic i municipalista de recuperació de la titularitat i la gestió de serveis bàsics, com és també el cas de l'aigua, i de defensa del dret a l'accés a l'energia.

La idea pren forma el 20 de juliol de 2020, amb la signatura i presentació del Protocol per regular el marc de col·laboració entre 47 municipis i 2 entitats, per impulsar la creació d'una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l'energia, articulada com a associació. 

Protocol:

 1. Protocol d'intencions
 2. Addenda del protocol d'intencions

Pemsa:

 • Vídeo de la roda de premsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponències webinar:

 • Ponencies del Webinar " Sessió informativa als municipis sobre el paper dels municipis en l'àmbit de l'energia pública, i el procediment per l'aprovació dels estatuts i la constitució de l'AMEP" del dilluns 13 de juliol.
 1. "Energia pública, el paper dels municipis" Gaia d'Elia. Xarxa per la Sobirania Energètica
 2. "Els objectius de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública" Josep Subirana
 3. "El projecte d'associació i el procediment per l'aprovació dels Estatuts i la constitució de l'AMEP" Marc Cadevall. Ajuntament de Terrassa

 

Terrassa ha impulsat i coordinat el procés de constitució assessorant els municipis que s'han volgut adherir i organitzant l'acte fundacional que va tenir lloc a Terrassa el 23 de febrer de 2021,  després de l'aprovació dels acords de constitució en els plenaris dels municipis i entitats fundadors de l'AMEP.

Premsa:
 • Vídeo de la roda de premsa de l'acte fundacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pujar

Per què una associació de municipis i entitats 

Avui dia, molts processos i problemàtiques d'àmbit social, econòmic, territorial i ambiental es desenvolupen a una escala que supera  l'abast dels municipis: la protecció del medi i la salut, l'habitatge, el transports, l'abastament i sanejament d'aigua, el planejament territorial, les infraestructures etc... i, també la regulació de la producció i distribució de l'energia.

En aquest escenari, els municipis tenim  eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança basats en la cooperació institucional, com les mancomunitats, els consorcis, les àrees metropolitanes i les xarxes de municipis. Aquestes eines ens permeten treballar plegats, intercanviar coneixements i experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar-nos suport mutu, interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions, etc. En resum, els municipis, units, som més forts

Pujar

 Quina es la seva finalitat?

L'AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'àmbit territorial català.

La seva finalitat ve determinada pels estatuts: difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.

Pujar

Què cal fer per adherir-se?  

Poden ser membres de l'AMEP ajuntaments i ens supramunicipals, comercialitzadores elèctriques, cooperatives, universitats, entitats ambientalistes, societat civil organitzada, sindicats i totes aquelles institucions amb personalitat jurídica que tinguin els mateixos objectius. D'acord amb els estatuts, queden fora els partits polítics, les organitzacions amb ànims de lucre i llurs fundacions.

La composició de l'associació és molt transversal, tant per la naturalesa dels seus membres, com per la seva distribució territorial, pel nombre d'habitants i pel color polític.

Provincia Població 2020 Número
Col.laborador/a 0 1
Entitats 0 3
Barcelona 2.461.798 45
Girona 129.970 10
Lleida 171.558 12
Tarragona 146.613 7
TOTAL 2.909.939 78

 

 

Per adherir-se a l l'AMEP cal seguir el següent procediment. Us facilitem els models de documents que heu d'adaptar al vostre municipi o entitat.

 1. Enviar un correu al Programa per la Transició Energètica ([email protected]) amb les dades de la persona de contacte mitjançant el següent formulari, sol·licitant informació. Us ajudarem en tot el procés d'adhesió.

  Formulari protecció de dades personals.Contacte
   
 2. En el cas que la iniciativa no sigui del govern municipal es pot presentar una moció o proposta de resolució al plenari des del grup municipal a la oposició. Amb l'aprovació de la moció el govern municipal haurà de realitzar els tràmits per l'adhesió que s'exposen en el punt següent.

  Proposta de resolució al Ple. Adhesió AMEP
   
 3. En el cas que la iniciativa sigui del govern municipal cal aprovar en el plenari, o en cas d'entitats en l'assemblea general, l'acord d'adherir-se a l'associació, d'aprovació dels estatuts, d'aprovació de la despesa i de designació del representant de l'ajuntament o l'entitat a l'AMEP. Aquí podeu descarregar els estatuts i els models de documents:

  Estatuts de l'AMEP
  Model de l'informe jurídic
  Model de l'informe de necessitat
  Model de Dictamen al ple
   
 4. Sol·licitar l'adhesió a la Presidència de l'AMEP mitjançant el següent model. Ens heu de fer arribar la sol·licitud acompanyada del certificat del secretari/a dels acords del plenari o de l'assemblea general, i del següent formulari amb les dades del presentant i suplent, al Programa per la Transició Energètica ([email protected]).

  Sol·licitud d'adhesió a l'AMEP
  Formulari protecció dades personals.Representant AMEP

Pujar

Quotes econòmiques

Les quotes ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per aquest any 2021 la quota és l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La quota per les entitats és de 150 euros.

Pujar

Com funciona?

El funcionament de l'associació, sempre respectant l'ordenament jurídic vigent, queda determinat pels següents instruments:

 • Els Estatuts
 • Els òrgans de govern i d'assessorament:
  Assemblea General.
  Comissió Executiva.
  Comissió Assessora.

Pujar

Pla d'actuació 2021

L'Assemblea General ha d'aprovar un Pla d'actuació, que en aquest moment inicial pren la forma de proposta estratègica o full de ruta per la elaboració d'un Pla més complert una vegada l'Associació estigui constituïda. Es defineixen quatre grans estratègies o objectius per l'any 2021:

 • Naixement. Durant el primer any bona part dels esforços s'han de dedicar a organitzar el funcionament i governança de l'Associació dotant-la dels mitjans necessaris i realitzant totes aquelles actuacions per la posada en funcionament de la nova personalitat jurídica. D'igual manera és del tot prioritari avançar amb pas ferm en tres direccions més.
 • Consolidació del grup motor i del model de governança. S'han de consolidar les voluntats i les iniciatives dels municipis i entitats fundadors de l'AMEP, procurant que el treball en equip s'intensifiqui tant des de l'àmbit més polític com des de l'àmbit tècnic.
 • Incorporació de més municipis i entitats. Caldrà treballar en la incorporació de més municipis i entitats en aquest projecte, per guanyar capacitat de treball, per incorporar més diversitat i una major representació del territori i de la ciutadania del país.
 • Difusió de l'AMEP i dels seus objectius. És prioritari també donar a conèixer l'Associació a tots els nivells, a la ciutadania, a l'empresa, als agents socials i econòmics, a les administracions, i començar a generar debat públic al voltant de la transició energètica, i en particular de la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució d'electricitat.

Pujar

Logotip de l'AMEP

L'assemblea general del 23 de febrer de 2021 va aprovar d'adoptar el logotip que podeu descarregar en el següent enllaç. Ha estat dissenyat per Lucía Armiño_Disseny gràfic, utilitzant el símbol tècnic del transformador, com un símbol bàsic de la distribució elèctrica.

Contacte

 • Adreça: Raval de Montserrat 14; 08221 Terrassa
 • Telèfon: 937 397 000


Coordinació:

 • Programa per la Transició Energètica a Terrassa
 • [email protected]
 • 937 39 79 00 Ext. 4274

Si voleu rebre informació de les activitats de l'AMEP i altra informació relacionada amb els seus objectius, ompliu i retorneu el següent formulari:

 

Pujar

Més informació i documentació:

Pujar