L'arrelament social és el procés que inicia una persona estrangera resident al país amb la finalitat de regularitzar la seva situació administrativa.

Informe d'arrelament social a Catalunya

Per sol·licitar l'arrelament social cal sol·licitar l'Informe d'arrelament social a Catalunya- INF02, que és un informe necessari per demanar l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania gestiona aquest informe a partir d'una proposta realitzada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe d'arrelament social a Catalunya, des de l'Ajuntament de Terrassa s'analitza la documentació requerida i es fa una entrevista a la persona interessada, per tal de determinar el compliment dels requisits.  S'aconsella la presentació d'un pen drive amb tota la documentació d'aquest tràmit que serà descarregada i digitalitzada pel personal de l'oficina d'atenció al ciutadà al mateix moment.

Davant l'excepcionalitat del context actual derivat de la pandèmia de la Covid19, l'entrevista personal es realitzarà mitjançant videoconferència (vídeo i so) amb la persona usuària, on mostrarà el seu document identificatiu amb fotografia i sense intervenció de tercers. 

Model Inf02

Qui pot sol·licitar l'Informe arrelament social a Catalunya?

Les persones estrangeres extracomunitàries que es troben en situació administrativa irregular, sempre que siguin majors d'edat (o majors de 16 anys que comptin amb autorització del representant legal), que estiguin empadronades a Terrassa i que comptin amb una permanència mínima dels tres últims anys en territori espanyol.

Com es pot sol·licitar l'Informe d'Arrelament Social a Catalunya?

On es pot trobar més informació?

  • Des del Servei de Ciutadania s'ofereixen sessions grupals d'assessorament especialitzat sobre aquest procediment en col·laboració amb CITE i AMIC. Per més informació, podeu contactar amb el Servei de Ciutadania.
  • Assessorament individual a càrrec de