Asil, protecció internacional i condició d'apàtrida

El passat 21 de maig de 2020 el comissari General d'Estrangeria i Fronteres ha publicat la instrucció 9/2020 que estableix mesures relatives a la pròrroga de vigència de determinats documents emesos per les Unitats d'Estrangeria.

1. Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional (resguard blanc)

Si abans de l'estat d'alarma es va obtenir el resguard blanc, aquest quedarà prorrogat per un període de 9 mesos des de la data de la seva caducitat, sempre i quan no s'hagi tingut notificació de denegació de la sol·licitud.

2. Document acreditatiu de sol·licitud de protecció internacional  (targeta vermella) i document acreditatiu de sol·licitud de condició d'apàtrida (targeta verda)

Si abans de l'estat d'alarma es va obtenir la targeta vermella o la targeta verda, aquestes targetes quedaran prorrogades automàticament per un període de 7 mesos des de que hagin caducat les targetes, sempre i quan no s'hagi tingut notificació de denegació de la sol·licitud de les mateixes.

En relació a aquest tràmits queden anul·lades totes les cites per fer la renovació.

3. Si es diposa del resguard blanc o de targeta vermella es podrá treballar a partir dels 6 mesos de l'emissió tot i que el document no inclogui expressament autoritza a treballar  sempre que no s'hagi tingut notificació de la denegació.

4. Volant de manifestació de voluntat de sol·licitud de protecció internacional.

Si aquest volant hagués caducat durant l'estat d'alarma quedarà automàticament prorrogat durant 3 mesos a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma.

Aquesta pròrroga té com a finalitat garantitzar el dret de no devolució i tindrà l'obligació de tramitar l'expedició d'un nou volant amb la major brevetat.

5. Els documents de viatge d'aquells que tinguin reconeguda la protecció oficial o l'estatut d'apàtrida que haguessin caducat durant l'estat d'alarma o a partir del 15 de desembre de 2019, quedaran prorrogats automàticament durant 6 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.