Prórroga de les autoritzacions d'estada i/o residència i/o treball (Covid-19)

El passat 20 de maig de 2020 es va publicar al BOE l'Ordre del Ministeri de Sanitat SND/421/2020 de 18 de maig per la que s'adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i/o residència i/o treball així com altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Amb la publicació d'aquest Ordre s'han pres una sèrie de mesures amb el que és pretén donar certesa jurídica a les persones estrangeres que puguin trobar-se en una situació d'irregularitat sobrevinguda deguda al context d'estat d'alarma que estem vivim.

A continuació us relacionem les decisions adoptades:

1. Pròrroga automàtica de

  • Totes les autoritzacions de residència.
  • Totes les autoritzacions d'estada per estudis de més de 6 mesos, excepte les estades formatives d'estrangers, regulades a l'article 30 de Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes de sistema de formació sanitària especialitzada.
  • Les targetes de familiar de ciutadà de la Unió.
  • Les autoritzacions de residència de llarga durada.

Aquesta pròrroga automàtica afecta totes les autoritzacions que vencin durant l'estat d'alarma així com les que van vèncer en els 3 mesos previs a la seva declaració (és a dir 14 de desembre) i tindrà efectes a partir de l'endemà al de la caducitat de l'autorització i s'estendrà durant els 6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma (fins al 21/12/2020)

2.  Pròrroga automàtica dels visats d'estada per estudis de més de 90 dies i menys de 6 mesos i certs visats de llarga durada de joves (estudiants nacionals de països amb acord de mobilitat).

Aquesta pròrroga automàtica tindrà efectes a partir de l'endemà al de la caducitat de l'autorització i s'estendrà durant els 3 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma. (Aquest periode s'ha ampliat fins al 21/12/2020)

3.  Es regula també l'entrada a Espanya d'estrangers amb documentació espanyola caducada titulars d'una autorització (d'estada o residència) o de visats de llarga durada d'inversors o emprenedors  que caduquin durant la vigència de l'estat d'alarma, permetent que puguin entrar a Espanya amb el seu document de viatge vàlid (bitllet d'avió) + la TIE o visat caducat.

4.  Finalment, es preveu que les absències del territori espanyol ocasionades per la situació COVID-10 no seran tingudes en compte a l'efecte de computar la continuïtat de la residència, per tal d'evitar que la impossibilitat de tornar a Espanya pel tancament de fronteres terrestre i aèries perjudiqui de forma negativa el seu estatus regular al país.

En el següent enllaç podeu fer la consulta de text literal de l'Ordre Ministerial publicada al BOE.