Logo del servei Banc del Temps

L'Ajuntament de Terrassa va presentar l'any 2012 el projecte de ciutat el Banc del Temps amb la col·laboració de l'Associació Salut i Família i de diferents regidories i serveis de l'Ajuntament.

El Programa Usos del Temps va ser conscient que la situació de crisi econòmica que es travessava aleshores i de nou travessem ha fet evident la necessitat de donar respostes contínues més directes i efectives a la ciutadania pel que fa a la millora dels usos i la gestió del temps. Així mateix, és conscient de la necessitat de reforçar les estratègies de cohesió social entre les persones per tal de millor la seva vida quotidiana.

El Banc del Temps és una xarxa d'intercanvi de temps entre diferents persones per donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis, de manera puntual.
Per a més informació: