Per tal de promoure l'ús d'energies renovables, existeixen bonificacions en:
 

La suma total de les bonificacions atorgades en concepte de IBI, ICIO i IAE no podrà superar el 50% del cost total d'instal·lació, degudament acreditat.

  1. Quins requisits s'han de complir per poder sol·licitar les bonificacions?
  2. Com puc realitzar la tramitació de sol·licitud?
  3. Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de sol·licitud?
 
 
 
 
 
Quins requisits s'han de complir per poder sol.icitar les bonificacions?
 
 
Consulta les ordenances fiscals per a més detalls:
 

 

Pujar

 

Com puc realitzar la tramitació de la sol.licitud? 

El tràmit de sol·licitud es pot realitzar via internet, presencialment, o via telefònica. 

Pujar

 

 

 

Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de la sol.licitud?

Per tal de realitzar la tramitació, és necessari presentar:

  • Memòria tècnica de la instal·lació on aparegui la generació energètica que pot produir la instal·lació.
  • Pressupost o factures d'execució material de les obres d'instal·lació de generació energètica. 
  • Declaració responsable o certificat tècnic en què aparegui el percentatge d'energia produïda respecte el consum anual d'energia.
  • Certificat tècnic de posta en funcionament de la instal·lació

Pujar