Programa Business Confidence

El programa Business Confidence (confiança empresarial) té el propòsit general d'apropar el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40, l'Ajuntament de Terrassa i els altres ajuntaments de la supramunicipalitat (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls), a les empreses del territori per tal d'establir una relació de confiança. 

L'objectiu és que les empreses del territori considerin el parc Orbital.40 com un soci que els dona suport en la seva tasca de generar activitat econòmica, ocupació, innovació, però també cultura emprenedora a Terrassa. Per això, treballem per facilitar, especialment a les empreses consolidades, accés a programes, col·laboradors, finançament, captació de talent o d'altres necessitats que puguin tenir en el seu dia a dia.

Algunes de les accions vinculades a aquest programa consisteixen en visites a les empreses per la detecció de necessitats, diagnosis d'innovació, difusió d'informació rellevant, organització de jornades i networking, entre d'altres.

Una altra branca d'activitat del Business Confidence és la participació del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital.40 en xarxes com ara la dels Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) o la de l'Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). També es treballa intensament en la col·laboració amb altres agents del territori.

Per a més informació sobre el programa, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a orbital40@terrassa.cat o bé al telèfon 93 739 70 00 Ext. 4950.

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.