El primer recinte d'horts familiars municipals es va crear l'any 1986, a la finca de ca n'Alavedra, darerra del camp de futbol de St. Cristòfol. El setembre d'aquell any es van produir les primeres adjudicacions. Tenia 42 parcel.les, cada una d'elles amb una petita caseta d'obra per guardar les eines. Les parcel.les eren d'uns 200 m2, i es van conservar alguns dels arbres fruiters de secà (olivers, ametllers) que tenia la finca entre les diferents terrasses.

L'aigua de reg procedia d'un pou a l'interior de la masia, aigua que s'extreia amb una bomba i es conduïa a una bassa. Des d'aquesta bassa es repartia a les diferents parcel.les a través d'un regulador del cabal, mecanisme que limitava el consum i obligava a anar setmanalment a donar l'aigua als hortolans.

Amb el temps la ciutat va crèixer, els terrenys on es trobaven estaven qualificats com a equipaments, una part esportius i una altra part educatius, ja desenvolupats, fet que comportà que el recinte d'horts desapareixés.