La valoració oficial de la discapacitat  per part de l'organisme competent és la porta d'accés a la cartera de prestacions, recursos i serveis adreçats a les persones amb capacitats diverses.

El reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% facilita, en el cas que també s'acompleixin els requisits corresponents, sol·licitar els següents  carnets:

Les persones amb discapacitat que tinguin una valoració del seu grau de  dependència, poden accedir als serveis i prestacions de suport a l'autonomia que marca la normativa.

En el cas que una persona no es pugui desplaçar fora de casa i hagi de renovar el seu DNI, pot sol·licitar fer el tràmit a domicili.

 

Valoració de la discapacitat

Model de targeta acreditativa de la discapacitat

Torna a l'índex

Carnet de família nombrosa

Model de carnet de família nombrosa

Torna a l'índex

Carnet de família monoparental

Model de carnet de família monoparental

Torna a l'índex

Sol·licitud i reconeixement de la dependència

Infografia amb els diferents graus de dependència

Torna a l'índex

Tramitació del DNI des de casa

Model de Document Nacional d'Identitat

Torna a l'índex