Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Abordatge de les discapacitats sobrevingudes

Format: Sessió tècnica de treball.

Objectiu i contingut: Seguir definint el treball d'anàlisi i diagnòstic sobre la situació i necessitats de les persones amb discapacitats sobrevingudes iniciat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Participants: DEP Institut, Diputació de Barcelona, Oficina de Capacitats Diverses.