Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Jornades 2018 de formació de les persones sordes en modalitat oral de la Federació ACAPPS

Cartell Jornades de formació 2018 de la Federació ACAPPSFormat: Realització de la ponència "L'abordatge del col·lectiu de persones sordes oralistes a Terrassa", a càrrec de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, en el marc de la taula rodona "Movem l'accessibilitat a la comunicació a Catalunya. Bones pràctiques de plans municipals d'accessibilitat".

Objectius i contingut: Donar a conèixer les accions realitzades a Terrassa per promoure la inclusió i l'accessibilitat per a persones sordes oralistes, conèixer altres experiències i recollir noves propostes i suggeriments.

Participants: Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Ajuntament de Sabadell, Federació ACAPPS, entitats i persones sòcies d'ACAPPS.