Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de novembre de 2018Format: Sessió plenària.

Objectius i contingut: Entre altres qüestions, s'ha reflexionat sobre el format i l'organització de la propera commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), i s'ha informat sobre la proposta d'iniciar un  procés participatiu a nivell ciutat per consensuar l'estratègia de futur en matèria d'inclusió i accessibilitat a Terrassa.

També s'ha compartit l'estat d'execució de diverses accions vinculades al Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, com ara una propera guia online de recursos generals per a persones amb discapacitat; el cicle anual de formacions i xerrades "Terrasa, ciutat inclusiva i accessible"; la recent guia de recursos d'inserció laboral per a persones amb discapacitat; o les noves eines i formacions per fomentar l'accessibilitat en actes oberts al públic disponibles al portal web municipal. 

Per últim, a la sessió també s'han donat a conèixer el programa Apropa Cultura i les formacions sobre eficiència energètica del servei municipal OFIMAPE perquè les entitats en puguin fer ús entre les seves persones usuàries.

Participants: una trentena entitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat, serveis i grups municipals, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.